Thứ hai, 21 Tháng 9 2020

Hướng dẫn đưa web lên Cốc Cốc | Submit URL Coccoc

Chuyên mục: Thủ thuật làm web

CốcCốc.com "coccoc.com" là công cụ tìm kiếm nhanh, am hiểu tiếng Việt. Cốc Cốc là sản phẩm của người Việt Nam xây dựng và phát triển. Hiện tại đã có nhiều người dùng cài đặt bộ công cụ trình duyệt cốc cốc và sử dụng tìm kiếm, để trang web bạn hiển thị nhanh trên coccoc.com bạn thực hiện bước khai báo sau:

 

Hướng dẫn đưa web lên Cốc Cốc | Submit URL Coccoc

 

Bài viết Hướng dẫn đăng ký trang website cửa bạn xuất hiện trên Cốc Cốc

Các bạn truy cập đường dẫn: http://coccoc.com/webmaster
Sau đó copy đường link web của bạn pates vào và click Gửi yêu cầu

Bài liên quan:
Đưa web lên Bing.com
Đưa web lên Google.com

 

Logo Thủ thuật làm web - Hướng dẫn thiết kế website Joomla Wordpress

HTL Computer